• Forside
  • Artikler
  • Udvikling
  • Personlig analyse

Liste over dine Styrker og Svagheder

I din forberedelse til en (ny) sæson på cyklen, skal du vurdere dine muligheder for, at udnytte dine styrker og formindske risikoen for fiasko på dine svage punkter. Det gør du bedst ved, at lave en liste over dine styrker og svagheder.

Når du laver listen skal du være ærlig overfor dig selv. Listen skal fungere som redskab til, at anerkende hvilke ting du er god til, og hvilke ting du ikke er så god til. Mange gør dette ubevist, og arbejder sporadisk på at styrke svaghederne, eller dyrke styrkerne.

Det er vigtigt, at du gør dig selv bevist omkring både de stærke og de svage sider af dig selv, og udarbejder en specifik arbejdsplan for, at ændre på de områder du selv ønsker. Styrker og svagheder kan både være områder på cyklen, men også situationer som du enten er god eller knapt så god til væk fra cykle. Dette kunne f.eks. være din evne til, at overholde en tidsplan, at sætte dig selv mål i livet, at bevare fokus hele vejen igennem et længere projekt eller måske blot evnen til, at huske at strække ud efter træning.

Efter listen er udarbejdet, skal hvert punkt, på både dine styrker og svagheder vurderes hvor vigtig denne del er for netop dig.

Alle punkterne bør vurderes med:

  • 1 = vigtig
  • 2 = ikke vigtig

Der findes ingen mellemvej.

Husk på at du læser denne tekst, fordi du er indstillet på, at forbedre dine resultater og til, at skabe dig selv et struktureret trænings- / sæsonforløb. Det gælder om, at prioritere fordi ingen i denne verden kan forbedre sig på alle de svage punkter og ej heller slippe af sted med kun, at fokusere på dine stærke sider. Ligesom du i din tilværelse skal prioritere dine gøremål her i livet, er du også nødt til at prioritere hvor vigtige de enkelte punkter, over dine styrker og svagheder er for netop dig.Naturligvis skal listen også indeholde punkter som berører det at cykle.

Er du f.eks. god på cyklen i bjerge, bør du vurdere om denne styrke er en evne du er glad for, og om du kan udnytte evnen til din fordel, til træning eller i en konkurrence situation. De fleste vil måske svare ja til, at dyrke denne evne. Men hvis du er god i bjerge, men du kun træner i bjerge i din påskeferie én gang om året, så bør du overveje om din evne som bjergrytter, er en fordel du skal bruge tid og kræfter på!

Omvendt kan denne ene uge i påsken være netop dit højdepunkt på året, og så ligger din passion for det, at cykle jo netop her, og så bør du markere denne evne som vigtig. Tag derfor udgangspunkt i din egen situation og giv dig selv god tid til, at tænke over tingene.

Som bruger af et struktureret træningsforløb, bør dette element være en naturlig del af dine forberedelser. Dine vurderinger og prioriteringer over dine egne evner bør du gemme sammen med din målsætning, din træningsplan, din dagbog og dine statistikker for det pågældende år.

Du bør træne de punkter som du har markeret som vigtige relativt hyppigt for, at udvikle dig på dine vigtige områder. De vigtige områder bør du have fokus på, og tænke knapt så meget på de andre punkter. Det gælder altså derfor både for dine vigtige stærke og dine vigtige svage punkter. Husk at tage dit syn på det at cykle, dit arbejde, kone og livsstil generelt med i dine overvejelser, inden du markerer emnerne.

Du skal tage det som en form for ”brainstorming”, der er med til, at klarlægge hvor du inderst inde selv gerne vil bevæge dig i retning af. Hav fokus på dine vigtige punkter, og fortæl dine nærmeste om din liste, og vis den eventuelt til dine forældre, kone, kæreste og måske dine børn. Det, at forbedre sine cykelmæssige præstationer kræver en indsats fra dig selv, men kræver oftest også accept og forståelse fra dine nærmeste.

Accept og delagtiggørelse af din liste over styrker og svagheder, skaber respekt overfor begge parter, med dig på den ene side og dine nærmeste på den anden side. Dette kan danne en ”fælles” følelse for, at der arbejdes sammen om dit ønske om at forbedre dine præstationer på cyklen.

Man bliver bedre til de ting man har fokus på, og det gælder også inden for cykelsport. Og det kan ikke siges ofte nok.

FormTop Citater

"Enhver kan træne så det sortner for øjnene - kun få evner at træne optimalt"

"Stor fremgang skabes ikke med styrke alene.  Vedholdenhed er en lige så vigtig faktor"

"Viljen til sejr er vigtig, men viljen til forberedelse er altafgørende"

"Forskellen på det umulige og det mulige grundlægges, i en persons vilje og beslutsomhed til at opnå målet"

shimano campagnolo sram polar powertap srm stages garmin

'