Fordele ved brug af intervaltræning

Følgende fordele opnår du ved intervaltræning:

1. Musklen forandres til, at kunne optage mere ilt fra en given blodstrøm.

Forklaring:

 • Kroppens blod transporterer blandt andet ilt fra lungerne rundt i kroppen. 
 • Dine muskler behøver ilt for at arbejde, og "kræver" derfor mere ilt ved hårdt arbejde. 
 • Jo mere ilt musklen får, jo hårdere kan musklen arbejde.


2. Flere røde blodlegemer produceres i blodet.

Forklaring:

 • Det er de røde blodlegemer der transporterer ilt rundt i kroppen.
 • De røde blodlegemer er en del af dit blod. Jo flere røde blodlegemer jo mere ilt kan du transportere fra lungerne og ud til dine muskler.

3. Dit hjerte tilpasser sig evnen til, at pumpe mere blod pr. time interval.

Forklaring:

 • Som følge af, at du træner intervaller, tvinges hjertet til at pumpe hurtigere.
 • Efter længere tids intervaltræning (uger/måneder/år) vokser hjertet stille og roligt i diameter således, at hjertet kan opfylde de krav til transport af ilt du signalerer ved, at træne hårdt med intervaltræning.
 • Når hjertet vokser sig større, bliver volumen dermed større, og hjertet kan derved transportere mere blod pr. hjerteslag rundt i kroppen.
 • Dine muskler får derved mulighed for, at få mere ilt pr. hjerteslag til gavn for dine musklers krav om ilt i forbrændingen.
 • Samtidigt med, at du får et større tilførsel af ilt til musklerne, leder blodet samtidigt andre vigtige komponenter med sig, som kroppen dels har behov for i forbrændingsfasen, men i særlig grad også i restitutions- og genopbygnings fasen.

4. Din iltoptagelse øges.

Du kan øge din vo2max / iltoptagese og dermed transportere ilt til dine muskler hurtigere hvis du benytter intervaltræningForklaring:

 • Når du træner intervaltræning, pumper dit hjerte hurtigere for, at kunne transportere mere ilt fra lungerne til musklen.
 • Kroppen har derfor brug for mere ilt til musklerne, og hjælper yderligere til denne proces ved, at udvide lungekapaciteten, så du er i stand til at indånde mere ilt pr. åndedræt.
 • Lungekapaciteten øges især ved, at kroppen udbygger nettet af lunge ”tråde”. Dit luftrør deler sig i to, en del til hver lunge. Herefter deles luftrøret til et utroligt fintmasket netværk af luftrørs ”tråde” hvortil ilten pumpes ud til.
 • For enden af hver lunge tråd spids, opsnappes ilten af de røde blodlegemer i dit blod, og transporteres ud til de muskler og legemsdele hvor der er behov for det.
 • Jo større dit netværk af lunge ”tråde” er, øges din iltoptagelse i samme grad, og jo mere ilt er du i stand til, at transportere ud til dine muskler.

5. Du lærer mentalt, at kapere smerte og træne under stærk muskelsmerte.

Forklaring:

 • Når du skal udvikle din fysiske kapacitet, er intervaltræning uundgåeligt.
 • De fleste træner intervaltræning selv uden, at det er planlagt. Bakkekørsel og andre variationer i landskab og vejr, påvirker den kraft du skal trykke ned i pedalen. Hvis kraften skal øges, f.eks. pga. modvind, skal du også arbejde lidt hårdere, og musklens krav til ilt bliver dermed også større.
 • Variationer i landskab og vejr skaber en virkelig god basis, men bør ikke fuldstændigt erstatte den planlagte individuelle intervaltræning.
 • Intervaltræningen hjælper dig til, at kunne rykke din smerte grænse. En hård interval med smerte, vil kroppen huske og forsøge at kompensere for ved, at bygge musklen større og stærkere. På denne måde vil du over tid ikke føle samme smerte ved samme intervalhårdhed en anden gang.
 • Smerte i konkurrence og til træning udover intervaltræning, vil efterhånden som formen bliver bedre også føles lettere.

6. Du lærer din egen krops grænser at kende.

Forklaring:

 • Kendskab til din egen krops formåen via forskellige typer af interval, giver dig afgørende viden om din krop i en given presset situation.
 • Jo flere fysisk krævende situationer du sætter dig selv i henover en sæson, øger dit kendskab til din egen krops og mentale grænser at kende.
 • Både i konkurrence- og træningssammenhæng er det afgørende for dine dispositioner, at du genkender din krops signaler i enhver given situation.
 • Jo større kendskab til din egen krops reaktionsmønster du har, jo hurtigere kan du reagere til træning og konkurrence, på de situationer du støder på.

7. Du øger din forbrænding.

Forklaring:

 • Som følge af ovenstående påvirkninger på din krop, skrues din krops behov for energi i vejret.
 • Efter Intervaltræning har kroppen et særligt behov for energi, men den hårde træning, sætter krav til forøget ernæring over længere tid, helt op til flere dage efter intervaltræningen.
 • Gentagne dage med intervaltræning, sætter kroppens behov for øget optimal ernæring yderligere i vejret på grund af den øgede fysiske aktivitet. Selvom du måske ikke træner længere, hverken i tid eller kilometer, booster du nærmest din forbrænding i vejret ved gentagne intervaltrænings dage.
 • Den øgede forbrænding, kan resultere i vægttab, men kan også resultere i det modsatte, da du er nødt til, at supplere din ernæring for, at opfylde din krops øgede behov. Det kræver viden og kendskab til optimal ernæring, at fylde de rette mængder energi på en højforbrændingsmotor som en cykelrytters krop.

FormTop Citater

"Enhver kan træne så det sortner for øjnene - kun få evner at træne optimalt"

"Stor fremgang skabes ikke med styrke alene.  Vedholdenhed er en lige så vigtig faktor"

"Viljen til sejr er vigtig, men viljen til forberedelse er altafgørende"

"Forskellen på det umulige og det mulige grundlægges, i en persons vilje og beslutsomhed til at opnå målet"

shimano campagnolo sram polar powertap srm stages garmin

'